نام:
ایمیل:
برنامه کلاس ها/ طراحی دکوراسیون داخلی

نام دوره

كد كلاس

روزهاي كلاس

ساعت تشكيل

شهریه


طراحی داخلی عمومی

A11

 

شنبه دوشنبه

17 - 20

8/100/000

یکشنبه-سه شنبه

13-10

رنگ

A12

شنبه

16/30-13/30

8/700/000

طراحی مسکونی و ویلا

A13

شنبه - دوشنبه

20-17

9/200/000

غرفه

A14

شنبه

13-10

9/200/000

تاسیسات

A15

شنبه

13/30-16/30

8/100/000

سبک مدرن

A16

دوشنبه

17-14

8/100/000

طراح و کارفرما

A17

شنبه

20-17

6/500/000

AUTOCAD

A18

یکشنبه

14-10

8/100/000


ارتباط با ما
 شعبه تهران:22670616-021
021-22218226
Email: payainstitute77@gmail.com
با ما همراه باشید در
facebookinstagram